Deseco on tarina intohimosta  suunnitella ja rakentaa parempaa maailmaa.
DESECO OY Vuodesta 2012
Ruissalontie 11  20200 Turku  & Suojantie 5 26100 Rauma tel: +358 50 569 9070   info@deseco.fi       
DESECO MEKANIIKKASUUNNITTELU
Deseco Mekaniikan osaamista on kokonaisvaltainen suunnittelu ideasta pilotoinnin kautta toteutukseen. Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin kustannustehokkaat ratkaisut tuotekehitysprojekteihin, prototyyppien valmistukseen tai piensarjatuotantoon. Suunnittelijamme ovat toteuttaneet vaativiakin ohutlevyprototyyppien suunnittelua sekä tuotekehitystä. Deseco Mekaniikka toimittaa kokonaistoimituksena mm. rakenteita teollisuudelle (sisältäen suunnittelun, lujuustarkastelun, laitehankinnat, valmistuksen ja asennuksen). Deseco Mekaniikan asiantuntijat ovat tottuneet käyttämään suunnittelussa mm. AutoCad, SolidWorks, Inventor, Autodesk Vault, Vertex ja Catia -ohjelmistoja. DESECO SÄHKÖSUUNNITTELU Deseco Sähkön asiantuntijat yhteistyökumppaneineen tarjoavat sähkö- ja automaatiosuunnittelun osa- alueet sekä maa- että meriteollisuudelle. Teemme mm. sähköpiirustukset tarvittaessa Cad- mallinnuksella. Deseco Sähkön suunnittelijoilla on kokemusta myös valaistussuunnittelusta ja erilaisten tuotantolinjojen (mm. hitsauslinjojen) suunnittelusta.  Deseco sähkön asiantuntijat ovat tottuneet käyttämään suunnittelussa mm. ePlan, CADS ja AutoCad  ohjelmistoja. Kauttamme asiakkaat saavat myös rakennuspuolen sähkötöiden asennustyöt tapauskohtaisesti sekä sähkötöiden valvonnat..
Deseco on tarina intohimosta  suunnitella ja rakentaa parempaa maailmaa.
DESECO OY Vuodesta 2012
Deseco Oy  Ruissalontie 11 20200 Turku  Finland   tel: +358 50 569 9070   info@deseco.fi    
DESECO MEKANIIKKASUUNNITTELU
Deseco Mekaniikan osaamista on kokonaisvaltainen suunnittelu ideasta pilotoinnin kautta toteutukseen. Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin kustannustehokkaat ratkaisut tuotekehitysprojekteihin, prototyyppien valmistukseen tai piensarjatuotantoon. Suunnittelijamme ovat toteuttaneet vaativiakin ohutlevyprototyyppien suunnittelua sekä tuotekehitystä. Deseco Mekaniikka toimittaa kokonaistoimituksena mm. rakenteita teollisuudelle (sisältäen suunnittelun, lujuustarkastelun, laitehankinnat, valmistuksen ja asennuksen). Deseco Mekaniikan asiantuntijat ovat tottuneet käyttämään suunnittelussa mm. AutoCad, SolidWorks, Inventor, Autodesk Vault, Vertex ja Catia -ohjelmistoja. DESECO SÄHKÖSUUNNITTELU Deseco Sähkön asiantuntijat yhteistyökumppaneineen tarjoavat sähkö- ja automaatiosuunnitelun osa-alueet, erityisosaamisalueena laivojen sähkösuunnittelu. Teemme mm. sähköpiirustukset tarvittaessa Cad-mallinnuksella. Deseco Sähkön suunnittelijoilla on kokemusta myös valaistussuunnittelusta ja erilaisten tuotantolinjojen (mm. hitsauslinjojen) suunnittelusta.  Deseco sähkön asiantuntijat ovat tottuneet käyttämään suunnittelussa mm. ePlan, CADS ja AutoCad  ohjelmistoja. Kauttamme asiakkaat saavat myös rakennuspuolen sähkötöiden asennustyöt tapauskohtaisesti sekä sähkötöiden valvonnat..